wolny rynek

Gospodarka wolnorynkowa

Gospodarka wolnorynkowa jest to gospodarka, w którą państwo nie ingereuje w żaden sposób. Jednostki gospodarujące kierują się swoimi własnymi celami oraz próbują uzyskać jak najwyższe korzyści. Gospodarką wolnorynkową rządzi prawo popytu i podaży. Sprzedający oraz kupujący podejmują decyzje sprzedaży lub zakupu dobrowolnie. Podejmowane decyzje opierają się głównie na podstawie ogólnodostępnych informacji.

Zalety gospodarki wolnorynkowej

  • przedsiębiorcy nie są uzależnieni od państwa
  • przedsiębiorcy sami decydują ile towaru jest potrzebne
  • każdy ma prawo do właśnej inicjatywy oraz wykorzystywania swoich talentów
  • gospodarka wolnorynkowa pozwala na rozwój konkurencji
  • działa antyinflacyjnie